PENGERUSI

YB Datuk Seri Rina Mohd Harun

AHLI BERDASARKAN JAWATAN

(Kosong) 
Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat

(Kosong)
Ketua Pegawai Eksekutif Amanah Raya Berhad

AHLI MAJLIS KEBAJIKAN & PEMBANGUNAN MASYARAKAT
KEBANGSAAN MALAYSIA (MAKPEM) LANTIKAN YB MENTERI

YBhg. Dato’ Mah Hassan Omar
Naib Presiden MAKPEM

(Kosong)
Ahli Majlis Tertinggi MAKPEM

 AHLI INDIVIDU LANTIKAN MENTERI

YBrs. Dr. Hishamuddin Mohd Hashim
Timbalan Ketua Setiausaha (Strategik)

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

 YBrs. Puan Fatimah Zuraidah Salleh
Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)

Jabatan Kebajikan Masyarakat

YBhg. Datuk Sham Shamrat Sen Gupta
Korporat

YBhg. Datin Ema Syuhaili Mohamad Sukor
Korporat

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF YKN

YBrs. Puan Nordina Haron