Pusat Sokongan Sosial Setempat

Pusat Sokongan Sosial Setempat (PSSS) merupakan pusat rujukan khusus disediakan kepada kumpulan sasar KPWKM seperti wanita, kanak-kanak, keluarga, warga emas dan OKU untuk mendapatkan perkhidmatan sosial yang holistik di satu tempat dan menekankan kepada pendekatan whole of society dan whole of government.